Familjemedlemmar

Endast kontraktsinnehavare har automatiskt tillgång till Realnode appen, men det finns möjlighet att dela ut behörighet för ett specifikt kontrakt till en person som inte är registrerad på kontraktet.

Syftet med funktionen är att ge fler personer i hushållet tillgång till appen för att t.ex komma åt felamälan eller informationssidorna. Ett annat syfte är att en person t.ex kan dela ut behörighet till en annan person som hjälper till med t.ex ekonomin eller en andrahandshyresgäst. Obsevera att en andrahandshyresgäst inte kan se hyresavier.

En användare som blir tilldelad behörighet kan se samma information som huvudkontraktinnehavaren.

Steg för att skapa en familjemedlem

 1. Navigera i menyn till "Familj".
 2. Välj "Lägg till familjemedlem" .
 3. Fyll i uppgifter om användaren.
 4. Välj vilket kontrakt användaren skall ha tillgång till samt ifall användaren är andrahandshyresgäst.
 5. Välj spara.
 6. Om användaren redan finns upplagd i Relanode så får användaren vid nästa inlogging tillgång till kontraktet, om användaren är ny skickas det ut ett email där användaren får aktivera kontot.

Steg för att förändra behörighet för en familjemedlem

 1. Navigera i menyn till "Familj".
 2. Välj användare vars behörighet skall förändras.
 3. Välj i listan vilka kontrakt användaren skall ha behörighet till.
 4. Välj spara.
 5. Behörigheten förändras för användaren vid nästa inloggning i Realnode.

Still need help? Contact Us Contact Us