Skapa en felanmälan

Med hjälp av felanmälan kan du skapa en felamälan som direkt skickas ut till din förvaltare för åtgärd.

Observera att denna funktionalitet endast är tillgänglig ifall din hyresvärd eller bostadsrättsförening använder en tekniskförvaltare som är kopplad till Realnode.

Så här skapar du en felanmälan

 1. Välj felanmälan
 2. Välj skapa ny felanmälan
 3. Kontrollera att kontaktuppgifterna är korrekta
  1. Om din bostad är kopplad till en fastighet med flera adresser, välj vilken adress som passar bäst för din bostad,
  2. Om du har flera kontrakt, välj vilket kontrakt som du vill göra felanmälan för
  3. Välj nästa
 4. Välj om felanmälan skall göras för din bostad eller för en gemensamhetsyta
  1. Om det är din bostad, fyll information om
   1. Gatunamn, våning, lägenhetsnummer
   2. Om du tillåter att förvaltaren använder huvudnyckel om tillträde behövs till din lägenhet
   3. Information om du har något husdjur
   4. Välj nästa
  2. Om gemensamhetsyta, beskriv var ytan finns
  3. Välj nästa
 5. Beskriv detaljerat ditt ärende och bifoga foto eller dokument
  1. Om du bifogar ett foto på vad som skall åtgärdas så underlättar det för för förvaltaren att snabbare åtgärda ärendet
  2. Välj spara
 6. Systemet skapar nu ett ärende som du kan välja via appen under Felanmälan

Still need help? Contact Us Contact Us